top of page

שעורה

 

לא, אל תדליק את האור.

 

הרוח מעיפה המון גרגרים באוויר,

אתה רואה את הסערה הקטנה

משחקת עם שלולית רחובית?

 

אני אוהבת שהחורף מתחיל

יש אוויר הרבה יותר נקי,

אתה לא חושב?

 

לא. הרוח תמיד מדמיעה לי את העין-

המחירים של האוטובוסים שוב עלו

אפשר לחשוב שמי שמשתמש באוטובוסים

יש לו יותר כסף.

אתה הערת אותי.

אל תגיד לי לשתוק עכשיו,

אחר כך לא אדבר בכלל.

אני עוזבת מחר בבוקר.

אני עוזבת עכשיו.

 

אמרתי לך לא להדליק את האור,

או שזה מסנוור ולא רואים כלום

או שרואים יותר מידי.

ועכשיו נגמרו האוטובוסים

וגשם בחוץ.

אשאר רק עוד לילה

אחד.

 

 

תל-אביב, 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page