פכפוך

 

נגן לי ברוח העוגבית

את

דממת נשמתי,

את הצל השפוף

לרגלי.

 

סלסל כנחש

אל

גבעות השלג,

אל הגיא

אל הבור

אל תהום

עד

תשמע המיית המים העומדים בי.

 

ירושלים, 2004