בטרמפ

 

על שתי גבעות ירוקות

קבועים שני עמודים.

בינהם מתוח

קו.

 

זה המיתר המחכה למשקלי

לנשימתי.

הוא שומם כעת.

הרוח משחקת

על גליו.

 

תעצור לי כאן.